Disclaimer

eTicks betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op eticks.nl en gerelateerde subdomeinen. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden.

eTicks garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan eTicks niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met een zoekmachine, is eTicks niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

eTicks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.